Sập Gỗ

Sập Gỗ là tên gọi của các sản phẩm gỗ được làm từ gỗ tự nhiên. Sập thực tế là một chiếc giường được tầng lớp nhiều tiền lắm của ngày xưa làm. Thời xưa sập gỗ chỉ đơn giản là một chiếc phản được làm từ những tấm gỗ to nguyên khối. Những chiếc phản thường được ghép bởi 2 tấm gỗ rộng 60 – 80 cm, đôi khi còn gặp một tấm nguyên khối rộng 150 -160 cm nhưng